Profil

Vi ønsker at ramme bredt, og arbejder derfor ud fra en alsidig profil.

Vi arbejder henover året med de Pædagogiske læreplanstemaer.