Syge børn - herunder medicingivning

 • Syge børn i institutionen

  Børnene skal være friske til en aktiv dag i institutionen.

  Vi retter os efter sundhedsstyrelsens samt Vejle kommunes sundhedsplejerskers retningslinjer, både hvad gælder for fremmøde samt for medicingivning.

  Vi har som institution tilknyttet en sundhedsplejerske, vi kan benytte os af til råd og vejledning. Hun kommer også på 2 årlige besøg, hvor vi kan drøfte forskellige temaer og hvor hun også har en tilsynsforpligtigelse over for os som institution.

  Citat fra denne:

  ” Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal f.eks. kunne lege ude og tage med på udflugt”

  Vi forholder os til Sundhedsstyrelsens vejledning:
  Smitsomme sygdomme hos børn og unge.
  Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.
  Se den her: 

  Det er udelukkende den vejledning vi som daginstitution i Vejle kommune skal gå efter og ikke enkelte privatpraktiserende lægers udsagn, som eventuelt må være i uoverensstemmelse med denne vejledning.
  Vejle Kommunes sundhedsplejersker kan kontakte embedslægerne (Styrelsen for patientsikkerhed) på vores vegne ved særlige tilfælde. Dette må vi ikke selv gøre.

  Når barnet er afleveret og vi vurderer at barnet ikke er rask, kontakter vi forældrene og aftaler nærmere omkring det enkelte tilfælde.

  Med hensyn til medicingivning i institutionen henviser vi til Vejle Kommunes anvisninger. (Se særskilt skrivelse om dette).

  Astmamasker og skemaer over hvornår det er givet opbevarer vi aflåst i medicinskabet, uden for børnenes rækkevidde.