Vold og seksuelle overgreb - Forebyggelse og handlevejledning

Stjerneskuddets politik om børn og seksualitet

Formålet med politikken i Stjerneskuddet er at skabe åbenhed og tryghed både i forhold til forældre om et emne, der kan være svært at tale om, men også over for hinanden i vores professionelle arbejde med børnene

Med udgangspunkt i Vejle kommunes handlevejledning ved mistanke om overgreb mod
børn og unge, beskriver vi her vores pligter og ansvar i forhold til håndtering af mistanke, eller viden, om et
voldeligt eller seksuelt overgreb på et barn i institutionen, samt hvordan vi arbejder med at
forebygge overgreb på børnene.

Vi skal turde stille spørgsmål og have en åben dialog om det, der bekymre os.

Derfor bliver det vigtigt at vide, hvad der er normal og naturlig udvikling for at kunne se, hvornår vi skal have skærpet opmærksomhed og skal gribe ind. Ikke mindst ønsker vi at skabe tryghed og forståelse omkring børnenes seksualitet i deres samvær med hinanden.

Det er vigtigt at erkende, at en stor del af omsorgen for et barn er kropslig. Børn har brug for kropskontakt – også mens de er i daginstitution – fx hvis barnet bliver ked af det og har brug for at blive taget op på armen eller skødet, og blive trøstet af en voksen. Kropskontakt og intimitet er sundt for hjernens udvikling og får barnet til at falde til ro.

Kropskontakt er også en helt naturlig og nødvendig del af den fysiske omsorg for barnet, når barnet for eksempel har brug for hjælp ved toiletbesøg, skal have skiftet ble, eller når barnet har brug for hjælp til at få skiftet tøj.

Med udgangspunkt i Vejle kommunes handlevejledning ved mistanke om overgreb mod børn og unge. (Revideret udgave september 2018), og bogen ”Må vi lege doktor”, af Anna Louise Stevnhøj samt Socialstyrelsens Videnscenter for indsatser vedr. vold og seksuelle overgreb mod børn, har vi udarbejdet Stjerneskuddets politik om børn og seksualitet.

Endvidere bruger vi bekymringsbarometer, fra Januscentret.


Hvad er seksualitet hos børn

Vi er alle født med en seksualitet, som bl.a omfatter vores medfødte instinkt til tilknytning, intimitet, fysisk nydelse og kærlighed. Voksne har en bevidst seksualitet. Vi ved hvad sex går ud på.

Seksualitet er også noget som fylder på en anden måde i de voksnes liv og bevidsthed. Det er omgærdet af en masse følelser, ofte også tabuer, og det er ofte noget man ikke bare snakker om på samme måde som andre dagligdags ting.

Alt dette kan gøre det svært at forstå vores børns seksualitet på de rigtig barnlige præmisser.

Voksne kan være tilbøjelige til at opfatte det som ”seksuelt” når børn udforsker og eksperimenterer med deres egne og hinandens kroppe. Men for børn er det naturligt at undersøge kropslige fornemmelser og kropsdele, ligesom de undersøger og udforsker alt andet. Børn har ikke en bevidst seksualitet. Deres forhold til seksualitet består af nysgerrighed, glæde ved følelser og fornemmelser i kroppen, som det ikke selv forstår eller har sprog for. Børns seksualitet er spontan, diffus, sanselig, legende og foregår med hele kroppen. Børnene har en naturlig nysgerrighed, hvor det også kan blive sjovt og spændende at snakke med frække ord.

Børnene kan også aflæse på de voksnes reaktioner, at nogle lege og nogle typer adfærd gør, at de voksne reagerer anderledes end ellers, hvilket giver et ekstra spændingselement til de lege og aktiviteter, som uden børnene ved hvorfor, er særligt spændende og pirrende.


Pædagogisk praksis

Vi sidestiller barnets seksuelle udvikling og nysgerrighed med dets øvrige udvikling herunder sprog, motorik, personlige kompetencer ect. Børn skal have lov til at udvikle sig naturligt og alderssvarende uden unødige forbud og begrænsninger.

Vi har en vision om at børnene skal udvikle hele deres kropsbevidsthed motorisk, mentalt og emotionelt.
Doktorlege/mor-far-barnlege handler om rollespil og er som regel en del af de generelle rollelege som de ældste vuggestuebørn og børn i børnehave alderen leger. De seksuelle elementer er ofte bare delelementer af en leg, som også handler om alt muligt andet. I Stjerneskuddet må børnene gerne lege for lukkede døre eller et afsides sted, men med jævnlig opsyn.

Når børn leger doktorlege/mor-far-barnlege:

 • Lærer vi børnene at skelne mellem lyst og ulyst til at deltage i en leg.
 • Hjælper vi børnene med at forstå egne og andres grænse, og til at give udtryk for dem i relation til andre.
 • Vi skelner mellem knus og kys. Kys er til hjemmet. Vi giver gerne knus og kram og fortæller dem at kys er noget de skal give til deres mor og far.
 • Vi lærer børnene, at hvis de skal skifte tøj er det noget de gør ude på badeværelset.
 • Børnene skal have badebukser på, som minimum underbukser på, når vi leger med vand.
 • Børnene må gerne lege kysselege, hvor de kysser hinanden.
 • Vi giver børnene tid og rum til at udforske/undersøge egne kroppe.
 • Vi er opmærksomme på det helt lille vuggestuebarn uden sprogs´ signaler og adfærd.
 • I Stjerneskuddet har vi tit børnene delt op i mindre grupper, så børnene kan godt lave aktiviteter med èn voksen.
 • Vi omtaler kønsorganer som og kropsdele som tissemand, tissekone, numse og bryster.
 • Ved onani afledes det mindre barn med en anden aktivitet så det flytter fokus, da barnet her ikke vil kunne forstå at man beder det om at stoppe.
 • Jo ældre et barn bliver jo mere bevidst vil handlingen blive. Vi taler med barnet om, at det er noget man gør i enerum/hjemme –”sådan er det bare”, ligesom at man ikke bøvser når vi sidder og spiser.

Den voksnes rolle og adfærd:

 • Vi er offentlige personer, så vi skal være opmærksomme på at vores påklædning ikke virker stødende på andre.
 • Vi har åbne døre eller døre på klem, når vi er ude på badeværelset for at hjælpe børnene med toiletbesøg, bleskifte eller lignende.
 • Rummene er meget forskelligt indrettet i institution, så vi vurdere i hver situation, da vi også er bevidste om det enkelte barns intimsfære og blufærdighed.
 • Spørgsmål om seksualitet besvares på samme facon som alt andet. Der skal ikke være en særlig højtidelig aura omkring emnet, og lange indviklede forklaringer behøves ikke.
 • Vi som voksne skal understøtte en sund og naturlig udvikling, ligesom vi skal være i stand til at handle relevant, hvis vi møder leg og adfærd som bekymre os.
 • Det er altid den voksnes ansvar at opdage, hvis børn har det svært eller hvis de udsætter andre børn for riscisi.
  Der tages i disse tilfælde kontakt til forældrene, for at høre om de ved hvad der sker, og om barnet udviser samme adfærd hjemme. Ved en direkte mistanke eller viden kontaktes forældrene ikke. Jævnfør den skærpede underretningspligt.

Hvad gør vi i Stjerneskuddet for at forholde os til børns seksualitet:

 • Læser bøger om kroppen.
 • Både vi og børnene imellem giver massage til hinanden.
 • Har små temaer/emner med fokus på kroppen således børnene udvikler deres kropsbevidsthed og bliver bevidste om egne grænser, og forstår og respekterer andres grænser.

Ansvar og pligter

Vi er bevidste om vores skærpede underretningspligt som ansatte i en daginstitution i Vejle kommune. Alle fastansatte er bekendte med denne underretningspligt, som understreger at forældre ikke må informeres ved mistanke om vold eller seksuelt overgreb begået af dem.

Kommunen har en handlevejledning som træder i kraft, således vi sikre en korrekt håndtering af vores viden eller mistanke. Ledelsen og den tilknyttede socialfaglige rådgiver vil i sådanne tilfælde altid blive involveret. De tager ansvar for at handle efter vejledningen samt understøtte den medarbejder som har fået den konkrete viden eller mistanke.

Der indhentes altid børneattest på alle ansatte i Stjerneskuddet. Dette gælder også ulønnede medarbejdere som praktikanter fra folkeskolen over 15 år, folk i virksomhedspraktik o.lign.