Gruppeopdeling

Vi har en vuggestueafdeling for de 0 - 2 årige og en børnehaveafdeling for de 3 - 6 årige.

Det pædagogiske personale er fast i grupperne og børnene skifter gruppe når de udviklings,
- og aldersmæssigt er klar til det. Vi arbejder meget sammen på tværs - særligt i ydertimerne.
På den måde er alle voksne kendte for alle børn.
 
Vi har en børnehavegruppe på ca. 50 børn og en vuggestuegruppe på ca. 12 børn.

 • Vuggestuen

  Børn i alderen 0 - 3 år.

  Der prioriteres nærvær og omsorg afpasset med aktiviteter der svarer til børnenes udviklingsniveau. Vi har stort fokus på den sproglige udvikling og er også en del ude med børnene.

 • Galaxer

  Galaxerne er den yngste børnehavegruppe. Børnene starter som udgangspunkt i denne gruppe den måned de fylder 3 år. Der er kun ca. 10-12 børn i denne gruppe, da der fortsat er et stort behov for praktisk hjælp samt god tid til at "lære" at gå i børnehave med bl.a. stort fokus på de sociale spilleregler.

 • Kometerne

  Kometerne er mellemgruppen. Der er 3 voksne tilknyttet denne gruppe som er vores største gruppe. I denne gruppe arbejdes der særligt aktivt med alle elementerne i den pædagogiske læreplan. 

 • Stjerner + Drys

  Stjerner + Drys er de ældste børnehavebørn, - herunder de kommende før-sfobørn. Fokus i denne gruppe er, udover fortsat fokus på sociale relationer, også arbejdet med den gode overgang til før-sfo og skole. Vi har en særskilt politik for dette. Læs evt. mere om dette under "Profil og pædagogik.