Gruppeopdeling

Vi er en aldersintegreret institution

Vi har en vuggestueafdeling på ca. 12 børn og
en børnehave-afdeling på ca. 50 børn.
Det pædagogiske personale arbejder tæt sammen og placeres i grupperne efter det aktuelle behov.
Vi arbejder meget sammen på tværs - særligt i ydertimerne, på den måde er voksne og børn kendte for hinanden.

 • Vuggestuen

  Børn i alderen 0 - 3 år.

 • Galaxer

  Galaxerne er er en blandet vuggestue-/børnehavegruppe.

 • Kometerne

  Kometerne er mellemgruppen, de 3-4 årige.

 • Stjerner + Drys

  Stjerner + Drys er de ældste børnehavebørn,
  - herunder de kommende før-sfobørn.