Klimahandleplan

Stjerneskuddets klimahandleplan

 • Arbejdet med klima i Stjerneskuddet

  Vi har beskrevet en del i vores pædagogiske læreplaner, som vi derfor også henviser til.

  Vores overordnede mål er en begyndende almen dannelse af børnene som naturligt bevidste omkring klima og bæredygtighed – men i børnehøjde – så det bliver naturligt for dem at sortere affald, genbruge ting og være naturligt nysgerrige på sammenhængen i naturen, herunder ”fra jord til bord”.
  Etablering af nye højbede og fuglekasser.
  Vi har fast evaluering på dagsordenen til personalemøder, så vi får en fælles overordnet evaluering på vores mål og indsatser.

  • Affaldssortering: Vi arbejder med det overordnet set i praksis i hele huset – Vi vil gerne på de enkelte stuer gøre det endnu mere bevidst og inddrage børnene endnu mere aktivt i dette. Konkret vil vi sortere madaffald – og herunder bevidstgøre hvad der kan genbruges i køkkenet og hvad der skal smides i den grønne affaldspose.
   Vi vil gerne blive endnu bedre til på stuerne at sortere papir fra til særskilt papirkurv.
  • Madspild: Vi – og i særdeleshed Lise, vores køkkendame, er meget bevidst om madspild og genbruger hvad der kan. Vi vil gerne bevidstgøre og inddrage børnene endnu mere i dette – som f.eks. at grøntsagerrester der ikke har været øst op på tallerkener kan Lise få ud i køkkenet og bruge til suppe, brød til brødcroutoner o.l.
  • Genbrugsmaterialer til kreative aktiviteter: Vi vil gerne blive endnu bedre til at benytte genbrugsmaterialer til kreative aktiviteter.
  • Vi har faste årlige projekter for hele huset, som kan have lidt forskelligt fokus fra år til år og fra stue til stue. Se særskilte SMITTEmodeller for dette samt i årsplanen.
  • Vi har højbede som plantes til om foråret og høstet i sensommer
  • Vi har et ”Natur, - og teknikskur” på legepladsen som vi løbende arbejder på at udbygge brugen af, - både i hverdagen samt i særskilte projekter. I forbindelse med dette har vi fuglekasser og insekthoteller.
  • Vi har en fast tradition i huset med at børnene medbringer en plante som plantes i Stjerneskuddet på vores bedsteforældredag.
   Der laves særskilte SMITTE-modeller for de enkelte projekter.
Klimahave
Egen avl...

 • Årsplan klimahandleplan 2021 - 2022

  August 2021
  Klimatovholdere præsenterede mappe med inspirationsmateriale til fælles temaarbejde i august + september den 24.08. De havde lavet en mappe med konkrete ideer opdelt i 4 temaer: Natur, science, bæredygtighed og klima.

  September 2021
  Stuerne arbejder med temaet ud fra inspirationsmaterialet.

  På stueforældremøde den 16.09. fortalte de enkelte stuer til forældrene om arbejdet.
  Vi høster fra højbedene og plantekasser.
  De ældste børnehavebørn var på besøg på ressourcepladsen (genbrugspladsen) i Give.

  Oktober 2021
  På bestyrelsesmøde den 06.10. var læreplanstemaet, natur, udeliv og science på dagsordenen samt en præsentation af det kommende arbejde med denne klimahandleplan.

  2 stuer i huset – de 2 yngste børnehavegrupper har en dag hver med VKs naturvejleder. Den ene gruppe med tema om regnorme og den anden tema om udendørs motorik.

  De ældste børnehavebørn besøger Økolariet i Vejle.

  Marts 2022
  Klimahandleplan sættes på dagsordenen på P.mødet 1. marts 2022
  Handleplanen præsenteres for det øvrige personale.

  April 2022
  Have, højbede, plantekasser m.m. gøres klar.

  Gerd og Anne laver et oplæg til husets fælles tema omkring natur og klima på P.møde den 20.04..
  Fælles naturprojekt i hele huset– plantekassser + højbede.

  Stuerne laver hver en SMITTE-model over det arbejde de laver

  Maj 2022
  Projekt på stuerne fortsat

  Bedsteforældredage med plantedag som traditionen i Stjerneskuddet er – opdelt i vuggestue og børnehave

  Det er aftalt at vi laver insekthotelsamarbejde med skolen. 4. og 5. klasse vil bygge dem og vi vil hjælpe med at fylde dem op og løbende følge udviklingen i dem.

  Vi vil også sammen med skolen lave et område med vilde blomster.

Der vandes
... og urtehaven skal vandes!