Overgang fra dagpleje til Stjerneskuddet

Vi har lavet en samarbejdsaftale med dagplejen om en god overgang fra dagpleje til børnehave

Samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

 ”Den gode overgang til børnehave”.

Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?

 • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
 • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.(2 måneder før) Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?

 • Børnehaven inviterer via mail på 2-4 besøg årligt, det er børnehaven der laver rammen for besøget.
 • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

Hvem mødes om overgange?

 • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
 • Der aftales en tidsramme for besøget.
 • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

Hvad mødes vi om?

Målet for et børnehavebesøg er:

 • At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
 • Møde den nye kontaktpædagog.
 • Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

Hvilke oplysninger skal overleveres?

 • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
 • Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
 • Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
 • Hvordan er barnets selvhjulpenhed? 

Hvilke roller har vi hver især?

 • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
 • Dagplejeren ringer for at aftale tid til den telefoniske overlevering (senest en måned før)
 • Dagplejeren ringer på den aftalte dato

Hvordan inddrages forældrene?

 • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
 • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
 • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

Evaluering

En gang årligt – ny dato aftales fra gang til gang. (næste gang dec 2021)