Principper for Stjerneskuddet

Forældrebestyrelsen i Stjerneskuddet har vedtaget følgende overordnede principper for institutionen.