Styrk dit barns sprog

Børns sproglige kompetencer er af stor betydning for hele deres udvikling, da sproget bl.a. bruges til at gøre sig selv synlig og forståelig for sin omverden. Vi laver sprogvurderinger af alle børn i Stjerneskuddet - både ved 1-årsalderen og ved 3-årsalderen. Vi arbejder bevidst og målrettet med at understøtte børnenes sproglige udvikling i vuggestuen og børnehaven. I samarbejde med forældrene "rykker den sproglige udvikling" bedst og vi inddrager derfor resultatet af sprogvurderingen i vores forældresamtaler og har lavet et skriftligt materiale som vi udleverer til forældrene - som vi kalder "STYRK DIT BARNS SPROG". Heri beskriver vi hvordan der kan arbejdes målrettet med at styrke de 4 forskellige grene af den sproglige udvikling - både i institutionen og derhjemme.