Læreplaner

.

    Vi arbejder i personalegruppen p.t. med implementering af den nye styrkede pædagogiske læreplan. Vi har en proces for dette, som også inddrager vores forældrebestyrelse. Det skriftlige dokument vil blive lagt på hjemmesiden ca. 1. juni 2020, når vi er færdige med det samlede dokument.

    Historik vedr. vores tidligere arbejde med læreplaner:

    Vi har i løbet af 2015 og 16 arbejdet med at revidere vores oprindelige pædagogiske læreplanstemaer der er tilgængelige her på hjemmesiden. Rapporten her på siden fra Hjernen og Hjertet viser de reviderede læreplaner, hvor der dog mangler 2 temaer, da der Inden dette arbejde var færdiggjort,  fra ministeriet og KLs side blev varslet nyt koncept for arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Derfor stoppede vi det arbejde der var i gang med at revidere de overordnede mål for de 6 læreplanstemaer. I praksis arbejder vi dog fortsat målrettet inden for de 6 områder.

    Vi vil i efteråret 2017 tage hul på en fælles gennemgribende "renovering" af vores pædagogiske læreplaner ud fra det nye koncept der fra ministeriets side arbejdes på. Vi følger derfor meget med i den udvikling der sker omkring dette og følger Dagtilbuds fokus på dette, herunder fokus på læring og læringssyn.

    Vuggestuen har dog i efteråret 2016 igangsat en udarbejdelse af pædagogiske læreplaner for 0-2-årsområdet indenfor de 6 kendte læreplanstemaer, som vi ikke tidligere har lavet særskilt, men haft som en del af de fælles pædagogiske læreplaner (3-6 år).