Resultatrapport brugertilfredshedsundersøgelse 2019

.

Personalet og forældrebestyrelsen har gennemgået rapporten og følger op på den.